SBA via webben

Ansvaret och kravet på att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man aktivt arbetar med sitt SBA-arbete så att man har en fullgod brandskyddsutrustning med rutiner kring egenkontroller, löpande utbildningar av personal, en väl fungerande brandskyddsorganisation osv.

Med vårt webbverktyg för SBA via webben får ni ett verktyg som hjälper er i ert SBA-arbete. Tillsammans med oss skapar vi rutiner, projekterar, tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler m.m. All information läggs sedan in på er specifika sida och tillsammans ser vi till att den hålls uppdaterad och att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och säkerhet.

 FÖRDELAR

  • Ni kan enkelt göra era egenkontroller via smartphone eller läsplatta.
  • Ett användarvänligt och säkert system.
  • Era medarbetare kan lätt ta del av ert SBA-arbete gällande ansvar och uppgiftsfördelningar.
  • Ett webbaserat system gör att man endast behöver ändra på ett ställe
  • Sist men inte minst så får ni ett säkert, aktuellt, genomarbetat och väl fungerande SBA-arbete som kan vara livsavgörande vid en nödsituation.

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu