Vi erbjuder utbildning i brandskydd, HLR och Första Hjälpen med vår säkerhetschef eller låt vår Miljöchef inspirera er miljögrupp, sammanställa nyckeltal och rapporter. Vi kan även hjälpa er med nulägesanalyser, kontroller, utrustning och certifiering.

 

Nordinspira blir en del av Brandfast!

Från juli 2018 slår vi oss samman med Brandfast Sverige AB

Brandfast

Till dig som varit kund hos Nordinspira

Välkommen in i Brandfast!
Gillis kommer mestadels att sköta kontakten med er även i fortsättningen.
Vi hoppas också att ni vill ta del av vårt lite större utbud såsom:

Nordinspira ägs av Gillis Nordin som nu går in och blir delägare i Brandfast.
Gillis har drygt 20 års erfarenhet av miljö- och säkerhetsarbete för hotell- och servicebranschen och har mer än 25 år som utbildare. Gillis har bland annat arbetat som Miljö- och säkerhetschef på Sånga-Säby Hotell och Konferens (Nordens första Svanenmärkta hotell) och som säkerhetskonsult.

Brandfast kursledare

Nytt för Brandfasts kunder

Vi tycker att Gillis är en otroligt bra utbildare och med hans kunskaper kommer vi nu bredda vårt utbud med t.ex:

  • Instruktörskurser i HLR och första hjälpen. Redan i September startar öppna utbildningar för dig som vill lära dig hålla egna kurser.
  • Krisgruppsutbildning där vi rustar er för att klara av en tuff situation.
  • HLR kurser och Heta Arbeten på engelska.
  • Få hjälp med SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) i vårt nya SBA-system som släpps till hösten.
  • Utbildning och stöd för att stärka ert säkerhet- och miljöarbete.

 

 

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu