Nordinspira erbjuder utbildning, rådgivning och utrustning för säkerhet och hållbarhet. Vi hjälper företag, föreningar och organisationer med  utveckling och inspiration för att driva den egna organisationens arbete framåt. Vi kan även hjälpa er med nulägesanalyser och kontroller. Ni kan hyra vår säkerhetschef för utbildning i brandskydd, HLR och Första Hjälpen. Låt vår Miljöchef inspirera er miljögrupp eller sammanställa nyckeltal.

Låt oss hjälpa er med tid, inspiration och kunskap!

 

Välkommen till webbutiken!

Vill du att vi kontaktar dig?