Inlägget gjort

Lucka 5 – Stroke

Stroke kallar vi ett tillstånd hos en person som fått en del av sin hjärnas nervceller skadade på grund av syrebrist. Orsaken är en hjärnblödning eller en hjärninfarkt.

Hur kan du känna igen STROKE?

 

 

Lär dig känna igen och andra plötsliga sjukdomar i vår Första hjälpen utbildning

Läs mer här