Inlägget gjort

Vi är med i Klimatpakten!

Klimatpaktens syfte är att staden och näringslivet kraftsamlar tillsammans för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

Stockholms stad och näringslivet samverkar för klimatet – Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan. Idag har nätverket över 200 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Läs mer om Klimatpaktens initiativ