Båtklubbar och båtägare

Vi hjälper båtklubbar och båtägare med trygghet och säkerhet ombord och i land. Om du räknar alla stränder kring  öar, uddar och landremsor runt Sverige motsvarar det ungefär 3 varv runt jorden. Utmed denna vackra linje finns drygt 1000 båtklubbar med omkring 1.3 miljoner fritidsbåtar.

Enligt Brandskyddsföreningen är största brandrisken på båten när du hanterar brännbara vätskor och gaser. Bensin eller gasol som har läckt ut inne i båten kan bilda explosiva ångor redan i små mängder och måste hanteras med stor försiktighet.

Här följer några tips på hur du får en brandsäker tillvaro på din fritidsbåt: Säkerhet ombord SBF


Rekommenderas för båtklubbar: 

Mob Rescue Line

Hitta hit lättare med direktlänken: www.tryggombord.se