HGI – Hotell Gäst Inkognito

Ibland vill man göra ett test på om rutiner och övning ger resultat i verkligheten. Tänker servitören på att hantera kassan säkert när kunderna väntar, vet receptionisten var återsamlingsplatsen finns och lämnas ljusen aldrig obevakade?

Vår hotell-, konferens- eller restauranggäst besöker er anläggning vid lämplig tidpunkt för att se om rutinerna fungerar i verkligheten. Efter besöket går vi tillsammans igenom våra iakttagelser och tittar på förbättringsförslag.

Ibland möts vi av skeptiska kommentarer som – jag vill inte spionera på personalen! Det har vi fullständig förståelse för. Betänk då att vårt arbete har som syfte att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön för just personalen. Det är mycket bättre, billigare och mindre risk för skador  att vi påpekar säkerhetsbrister innan en verklig situation inträffar.

 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu