Hyr vår miljöchef

Älskar du hållbarhet lika mycket som vår miljöchef?

Du kanske är eller har blivit tillfrågad om att bli miljöansvarig, miljökoordinator, miljöassistent eller ”vara med i miljögruppen” på företaget?

Många företag har idag inte en egen miljöchef med 100% fokus på arbetet med hållbarhet. Organisationen vill och behöver ändå någon som ansvarar för detta viktiga område. Som ansvarig ska du se till att källsortering, miljökommunikation, inköp och rapportering av nyckeltal till ledningsgruppen, laguppfyllnad och ständiga förbättringar fungerar i praktiken.

Du ska i din roll dagligen inspirera personalen och ledningen till att göra verksamheten lite mer hållbar och lite bättre för miljön. Det är många viktiga saker som ligger på bordet och som aldrig får bli liggande. Nordinspiras miljöchef hjälper dig!

Vår miljöchef


Under flera år utvecklade och förvaltade vår miljöchef hållbarhetsarbetet på Nordens första Svanenmärkta anläggning; Sånga-Säby Hotell & Konferens. Vi har därför bred kunskap och erfarenhet av planering och implementering av miljöarbete, miljöcertifiering, klimatkompensation, integrering med arbetsmiljöarbete, internrevision enligt standarden för miljöledningssystem ISO 14001 (integrerat med ISO 9002 för kvalitet) och nyckeltal.

Vår miljöchef har föreläst för och inspirerat mer är 100 företag och organisationer till att börja, fortsätta eller återuppta ett hållbart miljöarbete. Vi har hjälpt förskolor som är i uppstarten och stora myndigheter som arbetat länge. Vi jobbar med att inspirera, utbilda och ge råd till miljögrupper, medarbetare och ledningsgrupper. Vi vet att det på företaget lika ofta finns de som brinner för hållbarhet och klimatfrågor som det finns skeptiker. Frågeställningar som ofta återkommer är varför, vad och vad vinner vi på det?

Ett viktigt steg i miljöarbetet är att berätta för era kunder, gäster, elever eller framtida samarbetspartners att ni arbetar hållbart. En kraftfullt verktyg i detta arbete är en miljöcertifiering. Vår miljöchef hjälper er med nulägesanalys (hur ska vi börja?) och rådgivning inför och under certifieringsarbetet. 

Vår miljöchef har även kunskap och erfarenhet från säkerhetsområdet – så vi erbjuder en möjlighet till kombinationen miljö- och säkerhetschef. Två uppgifter som ofta hamnar på samma bord…


Exempel på vad miljöchefen hjälper er med:

  • Rutiner och policy
  • Nulägesanalys
  • Certifieringshjälp (Tex. Svanen, Green Key, Miljömärkt event och Grön flagg)
  • Klimatrapportering
  • Rådgivning
  • Inköpsanalyser
  • Rapporter
  • Utbildning och inspiration
  • Föreläsningen ”Miljömål eller självmål”
  • Studiebesök

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu