Miljömål eller självmål?

För att uppnå framgång i hållbarhetsarbetet måste engagemanget börja med förståelsen för varför det över huvud taget är viktigt att tänka på miljön. Gillis Nordin föreläser om fallgropar, grön kunskap, praktiska verktyg för att underlätta miljöarbetet och positiva exempel på vad, hur och varför man kan och måste göra verksamheten mer hållbar.

 

Gillis har bland annat arbetat som miljöchef på Sånga-Säby Hotell och Konferens. Sånga-Säby var det första hotellet i Norden som certifierades enligt miljömärkningen Svanen.

Föreläsningen kan blandas med grupparbeten, diskussioner och om tid och möjlighet finns praktiska aktiviteter eller inspirerande studiebesök.

  • Ta det första steget!
  • Vad innebär det att vara klimatsmart?
  • Vägen till framgångsrikt hållbarhetsarbete
  • Kommunikation och kompost börja på samma sätt
  • Varför och vad?
  • Märkt av miljön eller miljömärkt

 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu