Nordinspira rekommenderar”¦

Ska jag hyra eller köpa en hjärtstartare?

Att välja brandsläckare

Brandfast Sverige AB

Sedan juli 2018 är Nordinspira en del av Brandfast Sverige AB
Hos Brandfast hittar du utbildning i Heta Arbeten  och första hjälpen.
Där kan du köpa hjärtstartare, brandsläckare och få hjälp med det mesta inom brandskydd.

HLR Rådet
HLR Rådet arbetar för att sprida kvalitetssäkrad utbildning och kunskap om HLR. www.hlr.nu

WWF
Vi har genom vår föreläsning Miljömål eller självmål startat en insamling för Världsnaturföreningen arbete. För varje deltagare som lyssnar på föreläsningen skänker vi 5 kr till insamlingen. Du kan vara med och hjälpa oss genom att boka föreläsningen, lämna ett eget bidrag eller starta en egen insamling. Vår insamling hittar du här.

Svensk standard för hjärtsäker zon
Denna standard anger termer och definitioner i anslutning till hjärtsäker zon. Standarden anger också krav på hjärtstartare samt krav och rekommendationer för utbildning, underhåll, tillgänglighet och ansvar i anslutning till användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Standarden lanserade september 2015. Här kommer du till SIS sida med standarden

Hitta Svanenmärkta alternativ
Här finns en utmärkt söktjänst som hjälper dig i arbetet att hitta Svanenmärkta alternativ till produkter och tjänster. Varför inte utmana dig själv och byta en produkt eller tjänst i månaden?

Kampanjen Aktiv mot brand
En rikstäckande kampanj med syftet att öka riskmedvetande och brandsäkerhet. Vi är naturligtvis med i kampanjen och göra vad vi kan för att sprida kunskap och medvetenhet. Till kampanjen. I kampanjen genomfördes bland annat en Flash mobb i vintras. Syftet att sprida information om vikten av att testa brandvarnaren. Se filmen här

Miljömärkningen Svanen
Svanen ”föddes” för 25 år sedan, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier och idag hittar du Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster www.svanen.se

Svebra
Branschföreningen för företag som arbetar med tillverkning, försäljning och underhåll av brand- & skyddsmateriel samt företag som arbetar med utbildning och konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet. www.svebra.org

Hållbarhet på 2 minuter
En kort Youtube film om hållbarhet. Se filmen

Hjälp Hjärna Hjärta
En riksomfattande kampanj och webbutbildning om Stroke och hjärtstopp. www.hjalphjarnahjarta.se

Brandskyddsföreningen
En ideell organisation som arbetar aktiv med brandförebyggande arbete. Finns representerade i hela Sverige och jobbar inom flera olika områden, t ex. Heta arbeten. Nordinspira är såklart medlem i Brandskyddsföreningen.

Hjärtstartarregistret
Var hittar du din närmaste hjärtstartare? Den här sidan visar alla frivilligt anmälda hjärtstartare i Sverige. www.hjartstartarregistret.se

HLR-Appen
Hjärt Lung fondens app för smartphones. Med denna app hittar du hjärtstartare och kan få viktig repetition av HLR-kunskaperna. Till webbsidan

Din Säkerhet
En sida med mycket värdefulla tips, filmer och checklistor. Sidan drivs av MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. www.dinsakerhet.se

Håll Sverige Rent
Organisationen arrangerar många olika aktiviteter i landet. Några exempel är skräpplockardagar, batterijakten och erbjuder dessutom certifiering av event, skola och hotell. För er som vill ha hjälp med certifieringsarbetet kontakta oss. www.hsr.se

Sopor.nu
Allt om källsortering och återvinning www.sopor.nu

Arbetsliv
Sveriges största arbetsmiljötidning. Helt gratis! Läs här

Sveriges Miljömål – Naturvårdsverket
Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Läs här