Personuppgifter (GDPR)

EU: s allmänna databeskrivningsförordning2016/679 (GDPR) börjar att gälla från och med den 25 maj 2018 och det medför att du som kund ska ha ännu större trygghet i att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. Vi har egentligen inte ändrat något – men vi kanske är mer tydliga på hur vi går till väga…

Med denna sida har vi för avsikt att berätta om vårt arbete enligt GDPR. Om du har några frågor eller om du vill att vi ändrar, rättar, visar eller tar bort några uppgifter vi har om dig är du alltid välkommen att höra av dig till Nordinspiras kundtjänst. Mejl info@nordinspira.se eller Kontor 08-560 460 53.

Vad räknas som personuppgift?
Enligt Datainspektionen är det all information som direkt eller indirekt kan hänföras (kopplas samman med) till en fysisk person. Personnummer, adress, namn och telefonnummer är personuppgifter. Även bilder, ljud- och videoupptagning som behandlas i en dator är inkluderade. Din elektroniska identitet som t ex. IP-adress räknas som personuppgift. Läs mer på www.datainspektionen.se

Vi samlar in följande uppgifter:
Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta kommunikationen oss emellan vid olika affärsuppgörelser. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar, bokar utbildning, lägger order eller väljer att prenumerera på nyhetsbrev., Även när du kommunicerar med oss via andra kanaler som t ex Facebook, Instagram och Linkedin lagras personuppgifter.

Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som är relevant i vår kontakt. Annan information kan t ex vara genomförda utbildningar och personnummer (behövs för registrering hos t ex Brandskyddföreningen vid Heta Arbeten).

Vi använder personuppgifterna för att:

 • Kunna fullfölja orderhantering och ge dig prisinformation om våra produkter och tjänster
 • Skicka dig nyhetsbrev
 • Leverera varor
 • Utvärdera och publicera utvärderingar av våra kurser
 • Behålla historik om personer som haft kontakt med oss
 • Registrera personer i olika behörighetsregister*.

*Det gäller t ex Heta Arbeten och instruktörsbehörighet i olika utbildningar. Om du önskar kan vi även registrera dig för digitalt certifikat vid HLR-utbildning.

Vi har aldrig gjort och kommer aldrig att sälja, hyra ut eller distribuerar dina personuppgifter till 3:e part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
Vi använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson eller som privatperson. Vi följer gällande lagar.

Hur vi delar och lagrar vi informationen som samlas in?
Endast personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis våra transportörer eller utfärdare av certifikat enligt beskrivningen i denna skrift.

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter handla av oss. Om Du ber oss att avregistrera dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enligt gällande lag.

Vi delar relevant information regelbundet med följande:

 • Fortnox – Ekonomi och orderhantering
 • Payson – betalningshantering
 • Utbildning.se – Offertförfrågningar, bokningar och utvärderingar
 • Brandskyddsföreningen – Registrering av certifikat Heta Arbeten
 • HLR-Rådet – registrering av instruktörer i HLR, Barn-HLR och Första hjälpen samt utskick av kursböcker
 • Underkonsulter – (Vi samarbetar med underkonsulter och instruktörer vid vissa utbildningar)
 • HLR-hjälpen – digitala utbildningsbevis HLR och Barn-HLR.
 • Mailchimp – Nyhetsbrev
 • Transportörer – leverans av varor

Säkerhet
Vi använder oss av digitala säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förluster eller mot obehöriga personers tillgång. Vi uppdaterar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.