Samarbete

När du handlar i livsmedelsaffären brukar det ofta finnas EMV (Egna Märkes Varor). Sunes Livsavm säljer Sunes mjölk. Nordinspira utbildar även enligt konceptet AVM (Andras VaruMärken).

  • Jag måste vabba
  • Jag har feber
  • Flera bokningar samma dag
  • Första semestern på flera år

Vi vet att många utbildningsarrangörer har egna fantastiska instruktörer men att det ibland behövs en extra resurs – då finns Nordinspira som en samarbetspartner.

Vårt motto vid AVM är att alla ska tjäna på modellen. Du som utbildningsarrangör, vi som medhjälpare och kunden ska inte behöva betala mer för denna lösning. Vi skriver alltid ett avtal som reglerar samarbetet och det är du som har kundkontakten.

Våra instruktörer har stor erfarenhet av säkerhet i kombination med att de älskar att utbilda. Självklart har våra instruktörer erforderliga certifikat och vi ger dig gärna referenser.

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu