Båten

Om du räknar alla stränder kring öar, uddar och landremsor runt Sverige motsvarar det ungefär 3 varv runt jorden. Utmed denna vackra linje finns drygt 1000 båtklubbar med omkring 1.3 miljoner fritidsbåtar.

Vi hjälper dig att vara trygg ombord!

Enligt Brandskyddsföreningen är största brandrisken ombord när du hanterar brännbara vätskor och gaser. Bensin eller gasol som har läckt ut inne i båten kan bilda explosiva ångor redan i små mängder och måste hanteras med stor försiktighet.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.