Förskola

 

”Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är” (Värdegrunden för förskolan enligt Skolverket).

För att barn och de som arbetar i förskolan ska kunna känna sig trygga krävs en mängd olika resurser, kunskaper och rutiner. Förskolepedagoger och barnskötare ger barnen den mänskliga tryggheten som är så viktig.

Vi hjälper er att vara förberedda på situationer då tryggheten är extra viktig. Om ett barn gör sig illa, om det börjar brinna eller om ett barn försvinner under utflykten.

Ett unikt program

Nordinspira erbjuder ett unikt framtaget program med fortbildning i barnolycksfall, brandkunskap, första hjälpen, HLR och krishantering. Alla vår utbildningar är granskade av förskolepersonal för att ha en trygg förankring till verkligheten.

Visar alla 5 resultat

Visar alla 5 resultat