AVD Lith-EX Släckspray

476.00 kr exkl. moms

Incidenterna med litiumbatterier som fattar eld blir allt vanligare. Fram tills nu har det inte funnits någon effektiv metod att släcka dessa bränder. Nu lanseras AVD, ett helt nytt medel som effektivt kväver litiumbränder. Ett nytt släckmedel för bränder i litium batterier!

Housegard Lith-EX släckare är utvecklade för att bekämpa högriskbränder av begränsad storlek. De är idealiska för hem, hotellrum, fordon, kollektiva och offentliga transportmedel, flyg, båtar, husvagnar, husbilar och vid särskilda brandprocesser som måste bekämpas i ett tidigt skede, innan de utvecklas till full brand.

Beskrivning

Aqueous Vermiculite Dispersion (AVD)

Med hjälp av en vattenbaserad samling av små mineraler bildas en keramisk platta som kyler ner branden och lägger sig som ett tätt skal över brandhärden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället. Litiumbatterier blir allt vanligare i produkter som kräver mycket energi, som exempelvis datorer, mobiler, fjärrkontroller och leksaker. Batterierna erbjuder en mycket hög energidensitet, men kan i vissa fall innebära risker.

– För att energin inte ska skena, så kallad ”Thermal Runaway”, finns ett antal olika säkerhetssystem. Skulle något av säkerhetssystemen slås ut av kraftiga stötar eller slag, eller av hög värme finns risk att batterierna exploderar och brinner med mycket hög temperatur.

  • Lith-EX är speciellt framtagen för att bekämpa litiumbatteribränder av begränsad storlek. Sådana batterier är ofta förekommande i personliga elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattoroch radiostyrda enheter.
  • Lith-EX är idealiska för hem, hotellrum, fordon, kollektiva och offentliga transportmedel, flyg, båtar, husvagnar, husbilar och vid särskilda brandprocesser som måste bekämpas i ett tidigt skede, innan de utvecklas till full brand.

Släckaren placeras och används med fördel på platser där risken för litiumbatteribränder är större, till exempel där batterier laddas och lagras – för distribution, i insamlingsbehållare, på batteriåtervinningsplatser, offentliga inrättningar, laddningsstationer och många andra platser.

I brandsläckarna används ett miljövänligt släckmedel, AVD, som tillverkas av naturligt förekommande vermikulit. Som drivgas används kväve.