Brandutbildning

Med vår brandutbildning ökar vi medvetenheten och beredskapen hos medarbetare och ledning. Instruktören blandar teori med diskussioner om förebyggande brandskydd och praktiska övningar. Allt anpassas utifrån er verksamhet och de brandrisker som finns hos er.

Målet är att deltagarna ska bli medvetna om de risker som finns, hur man arbetar förebyggande och hur man agerar om eller när brand utbryter. Brandutbildningen följer de krav som finns på utbildning enligt Lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Beskrivning

Kursinnehåll:

  • Brandteori (hur och varför?)
  • Förebyggande brandskydd
  • Brandrisker
  • Släckande brandskydd
  • Agerande vid brand
  • Riskrundvandring hos er
  • SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete)
  • Praktiska övningar

Vi har brandutbildningar i olika nivåer, från vår grundkurs till våra anpassade utbildningar för brandskyddsansvariga eller brandskyddskontrollanter. För företag och organisationer kan vi även erbjuda anpassade utrymningsövningar.

Tid: c:a 3 timmar
Rekommenderat antal: upp till c:a 15 personer

 

 

Tillägg – Öva realistiskt med digital brasa

Vi kan även erbjuda er möjligheten att öva med handbrandsläckare på ett helt nytt och realistiskt sätt. Vi använder en ”digital brasa” med laserteknik. Fördelarna är att vi kan öva inomhus i den miljö där ni arbetar. Varför inte öva att det börjar brinna vid kopiatorn, i städskrubben eller på hotellrummet?

Här finns mer information – kontakta oss så berättar vi mer…

 

 


Du kan även få en offert/prisuppgift genom att fylla i detta formulär