Heta Arbeten®

Om du har ett arbete som innebär att du utför arbetsuppgifter som medför heta arbeten med gnistbildning eller uppvärmning av material är du skyldig till att ha certifikat för Heta Arbeten®. Det kan handla om arbetsuppgifter som svetsning, kapning, takläggning, lödning eller olika former av skärning

Beskrivning

Brandfarliga Heta Arbeten® är arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Innan dessa arbetsmoment kan genomföras ställer försäkringsbolagen som krav att tre funktioner ska finnas bemannade och samtliga av personerna som bemannar funktionerna ska ha giltigt certifikat i Heta Arbeten®.

 • Tillståndsansvarig (T ex. fastighetschef som tar in en hantverkare)
 • Hetarbetare (Den som utför arbetsmomentet)
 • Brandvakt (Den som kontrollerar brandsäkerheten under arbetets gång)

Samtliga av Sveriges större försäkringsbolag ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Nordinspira AB är arrangör och har certifierade instruktörer som kan hjälpa dig eller ditt företag med utbildning och certifiering. Utbildningen kan genomföras på plats hos er eller i vår utbildningslokal på Färingsö/Ekerö (Stockholm). Vi kommer också under våren erbjuda öppna utbildningar på olika platser i Mälardalen.

Kursinnehåll:

 • Vad är och innebär Heta Arbeten?
 • Organisation och ansvarsfördelning
 • Försäkringsvillkor
 • Säkerhetsregel 0-13
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandteori
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor
 • Takläggning och tätskikt
 • Praktisk brandsläckning
 • Certifiering

Här kan du digitalt söka efter giltighetstid för ditt certifikat

Pris för egen utbildning enligt offert. Våra öppna utbildningar hittar du under Evenemang på hemsidan eller via vår Facebooksida. Här beror lite priset på lokalen. Brandskyddsföreningens kostnad för certifiering och bok (1330 kr exkl. moms) ingår alltid i våra priser.

Presentation Heta Arbeten (pdf)