Om risker, hot och våld

Olika branscher, företag, föreningar och organisationer har olika risker och hot att ta hänsyn till. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren planera säkerhetsarbetet utifrån dessa risker. Den här workshopen fungerar bra som start eller del i detta arbete.

Beskrivning

Många människor upplever och råkar idag ut för hot och våld på arbetet eller andra platser. I workshopen/föreläsningen kombineras tydliga exempel med användbara verktyg, övningar och snabba diskussioner mellan deltagare och föreläsaren. Utbildningen handlar mycket om medvetenhet och mental förberedelse.
Varianter på denna workshop:

 • Allmän – passar alla branscher
 • Skola – skräddarsydd för att passa skola och förskola
 • Service – anpassad för hotell, restaurang, konferens eller butik

Exempel på innehåll:

 • Risker och hot
 • Service och säkerhet – en svår kombination?
 • Säker arbetsmiljö
 • Lita på magkänslan
 • Från arbetsplats till brottsplats
 • Lagliga hinder och möjligheter
 • Stoppa konflikten
 • Arga kunder eller kollegor

 

Pris enligt offert