Hyr vår säkerhetschef

Älskar du säkerhet lika mycket som vår säkerhetschef?

Det är idag väldigt få företag som har en säkerhetschef anställd på heltid och där det finns är det ofta i kombination med flertalet andra uppdrag (miljö, fastighet, reception, teknik, etc.). I vardagen räcker detta med stor säkerhet, men ibland vet jag av egen erfarenhet att det behövs mer resurser. 

Som säkerhetschef på företaget ansvarar du för tryggheten hos personalen och är du säkerhetsansvarig på ett hotell ansvarar du också för säkerheten hos Era gäster. Det är många viktiga saker som ligger på bordet och som aldrig får bli liggande. Vi hjälper dig!

Vår säkerhetschef

Under många år arbetade vår säkerhetschef med trygghet inom hotell- och konferensbranschen. Säkerhetsarbetet handlar om att utbilda medarbetare och ledning i riskmedvetenhet och praktiskt säkerhetsarbete. Säkerhetschefen har ansvar för myndighets-kontakter, egenkontroll, uppföljning, säkerhetsinstallationer, nyckelsystem, krisberedskap och incidenthantering.

 

Exempel på vad säkerhetschefen hjälper Er med:

 • SBA-arbete och rutiner
 • SBA-portal via webben
 • Risk- och nulägesanalys
 • Certifieringshjälp
 • Rådgivning
 • Hotell Gäst Inkognito (HGI)
 • Säkerhetsutrustning
 • Utbildning och övning
 • Krisberedskap
 • Eventsäkerhet
 • Service och underhåll

 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu