Digital brandövning

BullsEye använder en avancerad laserteknik för att simulera en pulver, skum , vatten eller CO2 brandsläckare för en helt ren , säker och effektiv utbildning . BullsEye känner av var användaren träffar och en övningssläckare med laser stråle påverkar och automatiskt varierar LED drivna digitala lågor som svar . Dina elever lär sig att effektivt att använda en brandsläckare i en verklig miljö .

Utbildning kan nu ske helt inomhus – från träningsrum, hotellrum till produktionsgolvet.

FÖRDELAR

  • Tillåter utbildning att ske helt och hållet inomhus , i själva arbetsmiljön .
  • Betygsätt användare vilket gör det lätt att följa upp förbättringar och färdighet
  • Ger en engagerande utbildningserfarenhet
  • Hög effektivitet – hundratals elever kan tränas på en enda dag utan att ladda någon släckare .
  • Realistisk – Bullseye brandsläckare har ljudeffekter , en tidsinställd urladdning och viktas därefter ( 2 kg eller 6 kg).