Digital brandövning

BullsEye använder en avancerad laserteknik för att simulera en pulver, skum , vatten eller CO2 brandsläckare för en helt ren , säker och effektiv utbildning . BullsEye känner av var användaren träffar och en övningssläckare med laser stråle påverkar och automatiskt varierar LED drivna digitala lågor som svar . Dina elever lär sig att effektivt att använda en brandsläckare i en verklig miljö .

Utbildning kan nu ske helt inomhus – från träningsrum, hotellrum till produktionsgolvet.

Fördelar med digital brandövning

  • Tillåter utbildning att ske helt och hållet inomhus , i själva arbetsmiljön .
  • Betygsätt användare vilket gör det lätt att följa upp förbättringar och färdighet
  • Ger en engagerande utbildningserfarenhet
  • Hög effektivitet – hundratals elever kan tränas på en enda dag utan att ladda någon släckare .
  • Realistisk – Bullseye brandsläckare har ljudeffekter , en tidsinställd urladdning och viktas därefter ( 2 kg eller 6 kg).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta mig om du är intresserad av en praktisk brandövning

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu