Skola

För att elever, lärare och personal som arbetar i skolan ska kunna känna sig trygga krävs en mängd olika resurser, kunskaper och rutiner. Lärare, fritidspersonal och skolledningen ger eleverna den mänskliga tryggheten som är så viktig.

Vi hjälper er att vara förberedda på situationer då tryggheten är extra viktig. Om ett barn gör sig illa, om det börjar brinna eller om ett barn försvinner under utflykten.

Enligt LGR11 ska eleven ha lärt sig HLR när man går ut 9:an. Det bästa sättet att ge eleverna denna viktiga kunskap är att bygga på under hela skoltiden. Vi hjälper er med Skol-HLR och att utbilda lärare i t ex idrott till certifierade HLR-instruktörer. Du kan även köpa användarvänliga och ekonomiska hlr-dockor via oss.

Hjärtstopp kan drabba både barn och vuxna. Med en hjärtstartare, rutiner och utbildning kan er skola bli en hjärtsäker zon enligt den nya svenska standarden SS 280000.

I många kommuner hjälper räddningstjänsten till att utbilda elever och lärare i brandskydd, vilket vi tycker är jättebra. Om ni inte har den möjligheten kan Nordinspira hjälpa er med utbildning med teori, diskussioner och praktiska övningar.

Vår miljöchef har inspirerat och utbildat både lärare och elever i att tänka mer hållbart. Vi hjälper er att komma igång med eller fortsätta med miljöarbetet. Vår lättsamma föreläsning ”Miljömål eller självmål” ger inspiration, skratt och ett viktigt hållbart budskap. Kombinera gärna med Nordinspiras skolmästerskap i källsorteringsstafett.

Vill ni visa för omvärlden, föräldrar och elever att ni arbetar hållbart kan vår miljöchef hjälpa er med certifieringsarbetet till Grön flagg med Håll Sverige Rent.

Rekommenderas för skolor:

HLR kurs med hjärtstartare

Barn-HLR

 


 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu