Hotell och Konferens

Varje vecka inträffar 2-3 hotellbränder som kräver att räddningstjänsten rycker ut och släcker den brand som uppstått. Alla bränder på hotell och konferensanläggningar ger konsekvenser; utrymning mitt i natten, skador på anläggningen eller i värsta fall gäster och personal som skadas eller mister livet.

På ett hotell är det bokstavligen verksamhet hela dygnet. Du äter, du träffar bekanta, du konfererar, du underhålls och du sover på hotellet. Har du tänkt på att när du lägger huvudet på hotellkudden – lägger du din säkerhet i någon annans hand…

Utbildning
Vi utbildar hotellpersonal i brandkunskap, sjukvård, krishantering och riskmedvetenhet. Vi utrustar och hjälper hotell med brandutrustning, hjärtstartare, rutiner och egenkontrollen enligt lagen om Systematiskt Brandskyddsarbete.

Hjälp att välja?
Om ert företag står inför en upphandling av hotelltjänster eller ska arrangera en konferens kan vi genomföra en opartisk kontroll enligt högt ställda krav på hotellets säkerhetsarrangemang.

Certifiering
Om du som ägare vill visa dina nuvarande och kommande kunder att ert hotell eller er konferensanläggning är hållbar, trygg och säker rekommenderar vi certifiering från en oberoende part. Det finns idag både miljöcertifiering för hotell och konferens samt brand- och/eller säkerhetscertifiering. Vår miljö- och säkerhetschef kan hjälpa er med nulägesanalys och rådgivning inför och under certifieringsarbetet.

Läs mer om certifiering:

 

Rekommenderas för hotell- och konferensanläggningar:

www.tryggthotell.se