Konferensanläggning

 

På ett konferens är det ofta verksamhet hela dygnet. Du äter, du träffar bekanta, du konfererar, du underhålls och många gånger sover du över på ett närbeläget hotell.

Nordinspiras säkerhetschef har själv arbetat som miljö- och säkerhetschef inom hotell- och konferensbranschen. Vi har en unik erfarenhet av vad som är viktigt för just er! Vad är viktigt att tänka på om man arbetar i köket, som housekeeping eller i receptionen? Allt är anpassat och skräddarsytt.

Utbildning
Vi utbildar personal i brandkunskap, sjukvård, krishantering och riskmedvetenhet.

Utrustning
Vi utrustar och hjälper konferensanläggningen med brandutrustning, hjärtstartare och egenkontrollen enligt t ex. lagen om Systematiskt Brandskyddsarbete.

 


Rekommenderas för konferensanläggningar:

 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu