Utbildningar

Nordinspira erbjuder utbildningar inom säkerhet och hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid anpassning utifrån era behov. Det går att välja enskilda utbildningar eller göra kombinationer. Om det är någon utbildning du saknar är du alltid varmt välkommen att höra av dig – så kan vi tillsammans ta fram ett förslag.

Våra instruktörer fortbildas kontinuerligt för att våra utbildningar ska innehålla aktuell kunskap som bygger på forskning och nationella standarder. Vi följer till exempel riktlinjer som är framtagna av HLR-Rådet, Brandskyddsföreningen, SVEBRA, Arbetsmiljöverket och branschorganisationer som Svenska möten.

För miljöutbildningar eller föreläsningar med Nordinspiras miljöchefen har vi en sida som heter www.miljöchefen.se


Brandutbildning (grund)

Vi blandar teori med diskussioner om förebyggande brandskydd och praktiska övningar. Allt anpassas utifrån er verksamhet och de brandrisker som finns hos er. Målet är att deltagarna ska bli medvetna om de risker som finns, hur man arbetar förebyggande och hur man agerar om eller när brand utbryter. Brandutbildningen följer de krav som finns på utbildning enligt Lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursinnehåll:

 • Brandteori (hur och varför?)
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandrisker
 • Släckande brandskydd
 • Agerande vid brand
 • Riskrundvandring hos er
 • SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete)
 • Praktiska övningar

Tid: c:a 3 timmar
Rekommenderat antal: upp till c:a 15 personer

Vi har också…
Vi utbildar även brandskyddsansvariga, brandskyddskontrollanter och arrangerar utrymningsövningar. Om ni vill kombinera t ex första hjälpen och brandutbildning går det naturligtvis bra.

Boka en brandutbildning här

 


Heta Arbeten®

Om du har ett arbete som innebär att du utför arbetsuppgifter som medför gnistbildning eller uppvärmning av material är du skyldig till att ha certifikat för Heta Arbeten®.
Det kan handla om arbetsuppgifter som svetsning, kapning, takläggning, lödning eller olika former av skärning.

Brandfarliga Heta Arbeten® är arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Innan dessa arbetsmoment kan genomföras ställer försäkringsbolagen som krav att tre funktioner ska finnas bemannade och samtliga av personerna som bemannar funktionerna ska ha giltigt certifikat i Heta Arbeten®.

 • Tillståndsansvarig (T ex. fastighetschef som tar in en hantverkare)
 • Hetarbetare (Du som utför arbetsmomentet)
 • Brandvakt (Den som kontrollerar brandsäkerheten under arbetets gång)

Brandfast Sverige AB är arrangör och har certifierade instruktörer som kan hjälpa dig eller ditt företag med utbildning och certifiering.

Tid: 6,5 timmar
Antal: max 20 personer
Certifikat: Efter godkänd certifiering erhåller du certifikat som är giltigt i 5 år

Boka en kurs i Heta Arbeten här


Första hjälpen och HLR

Om någon av dina kollegor, vänner eller lagkamrater skadar sig eller drabbas av ett plötsligt sjukdomstillstånd kan du vara den som gör skillnad! Med kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning kan du göra en första insats i väntan på professionell vård och hjälp. Vi skräddarsyr alltid vår utbildning utifrån de olycksrisker som finns på er arbetsplats eller i er förening. Vår utbildning följer Första hjälpen och HLR- rådets riktlinjer. Alla deltagare får personligt kursintyg.

Vår HLR-utbildning tar c:a 2 timmar och deltagarna lär sig att göra HLR, använda en hjärtstartare och åtgärder vid luftvägsstopp. Gruppen bör inte vara fler än 12 personer för maximal övning. Är ni fler ordnar vi fler kurspass eller instruktörer. Lägg till 1-2 timmar så får du en komplett första hjälpen utbildning som även lär er att ta hand om blödningar, brännskador, plötsliga sjukdomar (allergi, epilepsi, stroke och diabetes) samt mycket mer.

Tid: 2-4 timmar
Rekommenderat antal: upp till c:a 12 personer per grupp

Vi har också…
Om du vill utbilda dina kollegor erbjuder vi instruktörsutbildningar i HLR och första hjälpen där du själv lär dig och får behörighet att utbilda. Vi erbjuder även fördjupningskurser (D-HLR) för insatspersonal och grupp med HLR och hjärtstartare.

 

 

 


Barn-HLR

Den här utbildningen vänder sig till alla som har barn i sin närhet. Du kanske är nybliven förälder, arbetar på förskola, är morfar eller ungdomsledare i en förening. På endast två timmar lär du dig att hjälpa ett barn som slutar andas. Det kan handla om en sjukdom, förgiftning, drunkning eller hinder i luftvägarna. Om ni har tid så lägger vi gärna till en timma med kunskap om andra olycksfall som kan vara bra att känna till. Hur tar du hand om ett barn som blöder, har bränt sig, får allergi eller drabbas av hjärnskakning.

Tid: 2-3 timmar
Rekommenderat antal: upp till c:a 12 personer per grupp

Vi har också…
Vill du själv lära ut barn-HLR ordnar vi instruktörskurser där du själv får kunskap och behörighet att lära ut.

Läs mer om Barn-HLR här

 

 


Vi har också…

Utbildningar i Krishantering för krisgruppen på företaget och utbildning om risker, hot och våld. Kontakta oss för mer information.

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu

 

 

 

 

Du kan även få en offert/prisuppgift genom att fylla i detta formulär