D-HLR

Tjugo personer får varje dag ett plötsligt hjärtstopp i Sverige. För att personen aedg3plusdetailska överleva krävs en serie av insatser under de första minutrarna. I de flesta fallen hinner du inte invänta en ambulans!

TIDIGT LARM – HLR DIREKT – DEFIBRILLERING – VÅRD EFTER

 • Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
 • Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Kursinnehåll

 • Livsviktiga kontroller
 • Larmrutiner
 • HLR-repetition
 • HLR-test och examen
 • Praktisk övning i användning av hjärtstartare
 • Säkerhet och utrustning
 • Teamträning med scenarioövningar

Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR

 • Inläst kursbok i D-HLR
 • Webbutbildning

Rekommenderad gruppstorlek: 6 personer
Tid grundkurs: 3-4 timmar
Tid repetitionskurs: 2-2½ timma

Vi rekommenderar även: