Heta Arbeten®

Om du har ett arbete som innebär att du utför arbetsuppgifter som medför gnistbildning eller uppvärmning av material är du skyldig till att ha certifikat för Heta Arbeten®.
Det kan handla om arbetsuppgifter som svetsning, kapning, takläggning, lödning eller olika former av skärning.

Brandfarliga Heta Arbeten® är arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Innan dessa arbetsmoment kan genomföras ställer försäkringsbolagen som krav att tre funktioner ska finnas bemannade och samtliga av personerna som bemannar funktionerna ska ha giltigt certifikat i Heta Arbeten®.

 • Tillståndsansvarig (T ex. fastighetschef som tar in en hantverkare)
 • Hetarbetare (Du som utför arbetsmomentet)
 • Brandvakt (Den som kontrollerar brandsäkerheten under arbetets gång)

Samtliga av Sveriges större försäkringsbolag ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Brandfast Sverige AB är arrangör och har certifierade instruktörer som kan hjälpa dig eller ditt företag med utbildning och certifiering.

Certifikat – giltigt i fem år från utfärdandet

Är du osäker på när ditt certifikat går ut?

 


Kursinnehåll:

 • Vad är och innebär Heta Arbeten?
 • Organisation och ansvarsfördelning
 • Försäkringsvillkor
 • Säkerhetsregel 0-13
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandteori
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor
 • Takläggning och tätskikt
 • Praktisk brandsläckning
 • Certifiering

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu