Krishantering

När någonting utöver det vanliga inträffar på arbetsplatsen måste det finnas en beredskap för detta.
Medarbetare i kris behöver lika mycket hjälp som en medarbetare som blöder. Med aktiv krishantering  handlar det också om att ta hand om företaget och varumärket.

Kursinnehållet anpassas utifrån er situation och förkunskap. Vi hjälper er att få en gemensam plattform att bygga krisarbetet på. Med krisspel får ni en möjlighet att ”testa” hur era rutiner, planer och rollfördelning fungerar i ”verkligheten”.

Om ni är i början av arbetet med att ta fram en krisplan och krisorganisation ger vi er kunskap och hjälp på vägen. Vi kan även hjälpa er att arbeta fram en skräddarsydd och verksamhetsanpassad krismanual.

Läs kraven på krishantering enligt Arbetsmiljöverket (pdf) AFS 1999_07

Här kan du läsa om vi kan hjälpa er organisation med utbildning i krishantering för att stärka krisberedskapen.

Exempel på kursinnehåll:

  • Riskmedvetenhet
  • Vad är en kris?
  • Krisreaktioner
  • Kriskommunikation
  • Krisgrupp och organisation
  • Krismanualen

Rekommenderad gruppstorlek: 4-10 personer. .
Tid: 3-4 timmar (anpassas)
Språk: Kursen hålls på svenska

 

Kontakta mig om du är intresserad av en offert

Gillis Nordin
Gillis Nordin

Instruktör brand, första hjälpen och krishantering

Kontakta mig om utbildningar, krishantering, arbetsmiljö, SBA eller hjärtstartare.
Ansvarar för instruktörskurser i första hjälpen!

Tel: 070-783 32 02

Mail: gillis@brandfast.nu