Krisberedskap

Vi hjälper företag med att se över och planera sin beredskap för situationer som brand, kris eller olyckor. Vi sammanställer och kvalitetssäkrar rutiner och krismanual för verksamheten. Vi gör det alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och anpassar upplägg och innehåll. Krismanualen kan levereras via webben, pdf eller som en klassisk pärmkopia.

Nulägesanalys

  • Vilket material har ni?
  • Vilka risker finns?
  • Vilken Beredskap?
  • Rollfördelning
  • Lokal förankring

Workshop och utbildning
vi sammanställer och tar fram er krismanual utifrån nulägesanalysen. Vi utbildar krisgruppen i effektiva arbetssätt och krismanualen som verktyg.

Webbaserad krismanual
Vi använder en s.k.. molntjänst (webbaserat filarkiv) för att garantera säkerhet och tillgänglighet. All dataöverföring sker utifrån noggranna och säkra rutiner med backup.

All data krypteras innan den placeras i ”molnet” och förvaras i replikerade datacenter för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå. Datareplikering innebär att all data är placerad i olika datacenter. De omfattande säkerhetsprocedurerna  bidrar till att ge den säkraste och mest stabila lagringslösningen på marknaden.

banner krisgruppen.seHouse on fire